Het Arbeidsongeschiktheidscriterium bij een AOV

Het arbeidsongeschiktheidscriterium houdt verband met de manier waarop de verzekeringsmaatschappij beoordeeld in hoeverre u arbeidsongeschikt bent.

Er zijn 3 criteria:

U kunt bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf bepalen welk arbeidsongeschiktheidscriterium u kiest.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Het meest ‘luxe’ arbeidsongeschiktheidscriterium is beroepsarbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat alleen wordt beoordeeld of u uw beroep nog uit kunt oefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt en volgt een (deel)uitkering, ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten.

U zult begrijpen dat deze ‘luxe’ variant ook de hoogste premie met zich mee brengt. Bovendien staat in de voorwaarden van veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dat u wel passende arbeid binnen uw eigen onderneming dient te accepteren. Maar zoals gezegd alleen binnen uw eigen onderneming, wat in de praktijk meestal geen al te groot bezwaar hoeft op te leveren. De meeste ondernemers zijn immers liever in hun eigen zaak werkzaam dan voor een ander.

Passende arbeid

Kiest u bij het afsluiten van uw AOV voor het criterium passende arbeid, dan kijkt men naar uw opleiding, vaardigheden en eerdere werkzaamheden en naar andere beroepen die men in redelijkheid van u kan verlangen. Omdat er breder wordt beoordeeld, zult u minder snel arbeidsongeschikt worden verklaard en zal er samen met u worden gezocht naar passende arbeid op basis van uw arbeidsverleden.

Stel u bent professioneel zanger en heeft u ernstige stemproblemen. U kunt geen avondvullende concerten meer geven, maar u kunt wel praten en een kort lied is geen probleem. Bij het criterium passende arbeid kan de verzekeraar u dan vragen om bijvoorbeeld zangcoach of zangleraar te worden. Wat niet van u gevraagd kan worden is om stratenmaker of computerprogrammeur te worden.

Gangbare arbeid

Het meest ruime arbeidsongeschiktheidscriterium is dat van gangbare arbeid. In dit geval wordt u beoordeeld voor het verrichten van werk in algemene zin. Bent u in staat om vakken te vullen of zelfs maar de telefoon op te nemen, dan bent u niet arbeidsongeschikt, ook al was u in uw vorige beroep notaris, advocaat of minister-president. Niet echt ideaal dus.

Overigens is er maar een beperkt aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dat dit arbeidsongeschiktheidcriterium nog hanteert.