Mate van Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheidspercentage

Raakt u arbeidsongeschikt, dan zult u zelden voor 100% worden afgekeurd en dus evenmin 100% arbeidsongeschikt zijn.

Afhankelijk van de kwaal die u hebt en afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidscriterium waarvoor u bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt gekozen, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid (ook wel het arbeidsongeschiktheidspercentage) vastgesteld.

Op grond van het arbeidsongeschiktheidpercentage dat door de maatschappij wordt vastgesteld ontvangt u een uitkering met een bepaald uitkerings-niveau.

Uitkeringsdrempel

U kunt bij het afsluiten van een AOV ervoor kiezen om een verhoogde uitkeringsdrempel af te spreken. Gangbare drempelwaarden naast de standaard van 25% zijn 45 % en 80%. Hoe hoger de uitkeringsdrempel, hoe minder premie u betaalt.

Keerzijde van de medaille is dat u alleen een uitkering ontvangt als het door de maatschappij vastgestelde arbeidsongeschiktheidpercentage gelijk of hoger is dan de drempelwaarde die u heeft gekozen bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Stel U heeft bij het afsluiten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering gekozen voor een uitkering bij een arbeidsongeschiktheidpercentage vanaf 45%. U raakt na enkele jaren arbeidsongeschikt en door de verzekeringsmaatschappij wordt het arbeidsongeschiktheidpercentage uiteindelijk vastgesteld op 30%. U zult geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, want uw werkelijke percentage van 30% is lager dan de drempelwaarde van 45% die u heeft afgesloten.