Arbeidsongeschiktheidsverzekering en belastingaftrek.

Hieronder vindt u informatie over de aftrekbaarheid van de bedragen die u kwijt bent aan uw AOV. Daarbij maakt het verschil of u IB-ondernemer bent of DGA van uw BV.

IB ondernemer

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB-ondernemer, bijvoorbeeld een eigenaar van een eenmanszaak, firmant in een of VOF of CV, of noemt u zichzelf ZZP-er) dan zijn de premies die u betaalt voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar. U krijgt aan het begin van het nieuwe jaar van de AOV-verzekeraar een fiscale opgave over het afgelopen jaar.

Tot 31-12-2012 was fiscale aftrekbaarheid ook van toepassing op de provisie en eventuele advieskosten en afsluitkosten die u aan een tussenpersoon betaalde, waarvoor de factuur als fiscale bewijslast gold.

Met de intrede van het provisieverbod per 1 januari 2013 is de aftrekbaarheid van deze advieskosten en afsluitkosten vervallen. De provisie die in lopende, voor 1 januari 2013 afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering zit 'ingebouwd' is nog wel aftrekbaar en vindt u (niet apart gespecificeerd) terug in de opgave die de verzekeringsmaatschappij u toestuurt na afloop van het jaar. Dit bedrag kunt u opnemen in uw aangifte IB.

Er is natuurlijk ook een keerzijde aan de aftrekbaarheid van de premie: raakt u arbeidsongeschikt, dan zijn de uitkeringen die uw op grond van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, belast. De verzekeringsmaatschappij zal bij uitkering aan een natuurlijk persoon, wat u als IB ondernemer bent, de wettelijke loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekering en premie Zorgverzekeringswet) inhouden.

DGA

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en in loondienst van uw eigen BV, dan zijn er twee opties om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

  • u sluit de AOV in privé
  • u sluit de AOV via uw B.V.

AOV privé sluiten

Sluit u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé, dan is de premie aftrekbaar via uw aangifte inkomstenbelasting, vergelijkbaar met de IB ondernemer. Desgewenst kunt u vanuit uw B.V. het gederfde inkomen compenseren door extra salaris of een dividend uitkering. De uitkeringen bij eventuele arbeidsongeschiktheid zijn uiteraard belast. Een belangrijk juridisch aspect is dat bij faillissement van uw B.V. (of beslag) uw inkomensvoorziening gewaarborgd blijft als u deze in privé hebt afgesloten.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering via uw BV sluiten

Bij het sluiten van een AOV via de BV zijn er twee mogelijkheden.

  • De BV is verzekeringnemer en begunstigde
  • De BV is verzekeringnemer en de DGA is de begunstigde

Bij beide varianten is de belastingdruk gelijk. De premie is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Het risico is ook duidelijk. Gaat de BV failliet of wordt er beslag gelegd, dan heeft u in de meeste gevallen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering meer. En heeft u een uitkering via de BV die failliet gaat, dan gaat uw uitkering verloren.....

Omdat een arbeidsongeschiktheidsverzekering een noodvoorziening is, lijkt het onverstandig om het risico te lopen dat deze noodvoorziening wegvalt door een faillissement. U bent dan arbeidsongeschikt, u heeft een failliete BV en geen uitkering. Heeft u een BV en overweegt u de AOV toch via de BV af te sluiten, laat u zich dan zeer goed adviseren!