De Contractperiode bij een AOV

De contractperiode van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de periode waarvoor u deze minmaal afsluit. Bij sommige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is deze periode 5 jaar, bij andere 3 jaar, en ook 1-jaars contracten worden aangeboden. Soms kunt u ook zelf kiezen en biedt de verzekeraar diverse contracttermijnen als keuzemogelijkheid aan. Aan het eind van de contractperiode loopt de verzekering door totdat de eindleeftijd is bereikt. Wilt u van uw lopende AOV af, dan heeft u bij de meeste maatschappijen na de contractperiode een opzegtermijn van 1 maand. Heeft u bijvoorbeeld een contract periode van 3 jaar, dan zit u minimaal 3 jaar aan de verzekering vast, waarna u hem met een maand opzegtermijn kunt beëindigen. Raadpleeg echter altijd de polisvoorwaarden of dit voor uw polis ook het geval is.

De contractperiode is iets anders dan de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. De looptijd is de periode waarover u verzekerd wilt zijn tegen arbeidsongeschiktheid, en die zal in de regel lopen tot het moment waarop u met pensioen wilt of eventueel wat eerder. Zie hiervoor het begrip eindleeftijd.

De contractperiode is van belang omdat u na deze periode over kunt stappen op een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is natuurlijk concurentie onder de verzekeraars, en sommige bieden hun arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan met aanzienlijke aanvangskortingen in de eerste jaren. Niet ongebruikelijk is een korting van 30% procent in het eerste jaar. Sommige partijen bieden kortingen aan over de eerste 3 jaren. Het kan dus best interessant zijn om een overstap te maken als uw contractperiode is verstreken, om vervolgens bij een andere verzekeraar weer korting te bedingen.

Indien u wilt overstappen naar een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering, moet u uiteraard wel weer worden geaccepteerd door de nieuwe maatschappij. U zult dus opnieuw een gezondheidsverklaring moeten invullen. Overstappen zal dus alleen soepel gaan als u gezond bent en geen al te grote problemen had bij de medische acceptatie van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering en als u sindsdien ook niet al te veel heeft geclaimd, of wel, als u niet al te vaak arbeidsongeschikt bent geweest. Houdt u bij het overstappen ook het in- en uitloop risico in het oog.

Overigens biedt het verstrijken van de contractperiode ook de verzekeraar mogelijkheden. En dat zijn meestal geen mogelijkheden waar u als verzekerde op zit te wachten. Op grond van een zogenaamde 'en-bloc' clausule kan de verzekeraar aan het einde van de contractperiode bijvoorbeeld besluiten de voorwaarden aan te passen of de premie eenzijdig te verhogen, zodat u plots met een - soms aanzienlijke - stijging van uw premie wordt geconfronteerd.

Uiteraard hoeft u met een de nieuwe polisvoorwaarden of een hogere premie niet akkoord te gaan. U mag u uw AOV opzeggen wanneer een verandering een verslechtering voor u betekent, en ondertussen op zoek gaan naar een andere AOV. Dat gaat echter wel weer gepaard met advies- en afsluitkosten die voor uw rekening komen. En indien u een medische geschiedenis heeft, en niet makkelijk meer kunt overstappen, zit er vaak weinig anders op dan de wijzigingen knarsetandend te accepteren. En hoewel de afgelopen jaren best wat is gezegd over de toepassing van de 'en-bloc' clausule, zelfs de Tweede Kamer heeft zich er mee bemoeid, ziet het er helaas niet naar uit dat de bijbehorende premieverhogingen tot het verleden gaan behoren.