De dekkingsvarianten bij een AOV

Omdat geen mens hetzelfde is en arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zich graag willen onderscheiden van hun collega’s, zijn er in arbeidsongeschiktheidsverzekering-land inmiddels een behoorlijk aantal dekkingsvarianten ontstaan en ook al weer verdwenen.

De meest gebruikelijke dekkingsvarianten vindt u hieronder en zijn gerangschikt in toenemende dekking. Omdat de dekking steeds uitgebreider wordt, is ook de bijbehorende premie hoger. Hoewel iedere AOV verzekeraar zijn eigen aanduidingen gebruikt en soms ook niet alle varianten in zijn productenpakket heeft, kunt u de volgende dekkingsvarianten tegenkomen.

Voort is het handig om te weten dat er ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn die een beperkte uitkeringsduur hebben. Dat bekekent dat wanneer u arbeidsongeschikt bent en een uitkering ontvangt, de uitkering stopt na bijvoorbeeld 5 jaar. Over deze beperkte uitkeringsduur kunt u meer lezen op de pagina over het begrip verzekerde bedrag, onder het kopje verkorte dekking onder rubriek B.

AOV met dekking van arbeidsongeschiktheid a.g.v. ongevallen

Deze variant is de meest uitgeklede vorm van arbeidsongeschiktheidsverzekering en heeft daarmee ook laagste tarief. Deze beperkte dekking wordt vaak gekozen door starters en jonge ondernemers. Enerzijds vanuit de gedachte dat de premie van een duurdere variant door een starter niet is op te brengen. En anderzijds met het idee dat men op jonge leeftijd minder kans heeft op ziekte.

Uiteraard is het waar dat men op jongere leeftijd minder kans heeft op een ernstige ziekte. Maar arbeidsongeschiktheid op jonge leeftijd kan juist vanwege die jonge leeftijd enorme gevolgen hebben voor iemands cariërre en levensloop. Voorals als de arbeidsongeschiktheid langer duurt. uit onderzoek is gebleken dat ondernemers tussen hun 35-ste en 65-ste jaar 50% kans lopen dat zij meer dan 3 maanden arbeidsongeschikt zijn. En in slechts 20% van die gevallen was een ongeval de oorzaak.

Daarmee is deze ongevallen-variant weliswaar financieel aantrekkelijk, maar blijft het een product waarmee je maar een beperkt risico afdekt.

AOV met dekking ongevallen en ziekten, m.u.v. psychische klachten

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongevallen en alle lichamelijk ziekten. Daarmee worden psychische aandoeningen uitgesloten. Veel ondernemers staan op het standpunt dat dergelijk klachten hen niet zal overkomen. De realiteit is echter dat 24% van de ziektegevallen onder ondernemers waarbij een uitkering werd gedaan toch echt psychische klachten betrof. Indien u dus een AOV op deze voorwaarden sluit, dekt u een kwart van uw risico niet af.

AOV met dekking ongevallen en ziekten, inclusief psychische klachten

Hoewel deze dekkingsvariant ook psychische klachten omvat, is het niet bij alle maatschappijen zo dat u daarmee voor alles op psychisch gebied bent verzekerd. Bij de meeste polissen moeten de klachten medisch objectiveerbaar worden aangetoond volgens een classificatie systeem dat speciaal voor psychische klachten is opgesteld. Een nog al eens betwiste aandoening als bijvoorbeeld het chronische vermoeidheids syndroom of psychische klachten gerelateerd aan whiplash kunnen bijvoorbeeld bij sommige maatschappijen buiten de dekking vallen. Ook hier geldt weer dat u de polisvoorwaarden echt moet doorlezen om te weten wat u gaat afsluiten.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die dekking biedt tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg ongevallen en ziekten, kunnen worden aangeboden als sommenverzekering of schadeverzekering, een aspect dat u zeker in uw overwegingen mee moet nemen.