Execution only bij een AOV

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u gebruik maken van een tussenpersoon die zijn dienstverlening aanbied op basis van ‘execution only’. Een fraai Engels woord dat letterlijk betekent: ‘alleen uitvoering’. Door de waakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschreven als het afsluiten van een product zonder advies.

Tussenpersonen gebruiken deze term dus om aan te geven dat ze u niet van advies zullen voorzien bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ze regelen alleen dat de AOV tot stand komt bij de maatschappij die u zelf hebt gekozen.

Omdat zij geen advies geven, betekent dat ook dat zij geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer u via hen een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit die niet aan uw verwachting voldoet. Verder moet de tussenpersoon bij execution-only dienstverlening toetsen of u kennis van zaken hebt en tot op zekere hoogte weet wat u doet. Om dat na te gaan moet u een door de tussenpersoon beschikbaar gestelde kennistoets invullen. Deze is echter niet bindend; als u onvoldoende kennnis heeft van een AOV, mag u er toch een afsluiten op execution-only basis. Of dat verstandig is, is een andere vraag...

In principe zou u via ‘execution only’ goedkoper uit moeten kunnen zijn. De tussenpersoon behoeft geen tijd te steken in uitleg en advisering aan u, loopt minder aansprakelijkheidsrisico en de kosten die daarmee worden bespaart, ziet u (voor een deel) terug in een lagere kosten die u aan de tussenpersoon moet betalen. In geval van arbeidsongeschiktheid zal de ondersteuning door de tussenpersoon natuurlijk ook (zeer) beperkt zijn wanneer u voor ‘execution only’ kiest.

U kunt dus voor ‘execution only’ kiezen als u:

  • exact weet wat u wilt;
  • geen problemen verwacht bij de medische acceptatie, en
  • u uw eigen boontjes dopt in geval van arbeidsongeschiktheid.

Dat laatste is overigens moeilijk in te schatten, omdat u niet weet hoe u er aan toe bent op het moment dat u arbeidsongeschikt bent.

Diverse websites die een AOV aanbieden doen dit op ‘execution only’ basis. Wanneer u een blik in de (verplichte) dienstenwijzer van de aanbieder werpt, vindt u terug hoe hij zijn dienstverlening vorm geeft.

Heeft u twijfels over welk aspect dan ook, wat niet zo gek is als u voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat afsluiten, dan kunt u wellicht beter advies vragen. U betaalt dan mogelijk wat meer voor het verkregen advies, maar u weet wel – als de adviseur zijn werk goed doet – dat u de juiste verzekering afsluit die past bij uw behoeften.

Ook als (u verwacht dat) de medische acceptatie niet zonder problemen gaat, kan een actieve tussenpersoon u ondersteunen, waarvoor hij overigens wel kosten in rekening brengt.

Verder zal de tussenpersoon u - tegen betaling - kunnen begeleiden bij de eventuele schademelding en als smeerolie kunnen fungeren wanneer u bijvoorbeeld onenigheid krijgt met de verzekeraar over de mate van arbeidsongeschiktheid.

De diensten die een adviseur u in rekening brengt kunnen ofwel afgerekend worden op basis van bestede uren ofwel afgerekend worden via een eenmalig aanvangstarief (bij het afsluiten van de AOV) en een jaarlijks terugkerend tarief (beheerskosten).