Hoe bepaalt u de hoogte van de verzekerde som?

Uiteraard hoeft u niet te kiezen voor maximale verzekerde som bij het afsluiten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekerde som (of jaarrente) die u kiest is erg afhankelijk van uw wensen in verhouding tot wat u zich kunt en wilt permitteren, uw reserves, uw persoonlijke situatie en uw risicoperceptie, of wel hoe u tegenover risicoís staat. We lichten deze aspecten hieronder voor u toe.

Voordat u verder leest kunt u eventueel eerst de algemene informatie over het verzekerde bedrag bij een AOV lezen.

Uw wensen

Ongetwijfeld wilt u in geval van arbeidsongeschiktheid niet op een houtje zitten bijten en uw leven enigszins normaal laten door lopen. Aan de andere kant is een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen luxe voorziening, daarvoor is de premie simpelweg te hoog. In meeste gevallen is het zoeken naar een balans tussen enerzijds redelijke kosten en anderzijds een nog acceptabel uitkeringsniveau.

Door na te gaan welk bedrag u echt nodig heeft aan vaste lasten en primaire levensbehoeften kunt een ondergrens vaststellen. Dat kost u wellicht wat tijd, maar geeft u een goed inzicht in wat op dit moment echt noodzakelijk is. Uiteraard zult u ook naar de toekomst moeten proberen te kijken. Dat is en blijft lastig, omdat u niet weet wat de tijd u zal brengen. Niettemin heeft u ongetwijfeld wel ideeŽn en verwachtingen over het verdere verloop van uw leven. Bent u bijvoorbeeld van plan om een gezin te stichten of gaan de kinderen juist de deur uit. Op basis van de verwachte gebeurtenissen maakt u een inschatting van welke kosten deze met zich mee zullen brengen of welke kosten eventueel wegvallen. Deze verwachte toename (of afname) van kosten neemt u samen met het minimale bedrag in uw huidige situatie, waarmee u de ondergrens van het verzekerde bedrag heeft vastgesteld.

Alles wat u daarboven wilt en kunt verzekeren is meegenomen, maar heeft ook een prijskaartje. Een prijskaartje dat u ieder jaar weer moet voldoen. Terwijl de kans aanzienlijk is dat u er nooit of maar kort gebruik van gaat maken. Blijft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering dus vooral ook beschouwen als een noodvoorziening.

Uw huidige reserve

Verder is van belang over welke reserves u beschikt en of u deze wilt aanspreken als u arbeidsongeschikt raakt. Wanneer u nu op dit moment (dus niet in de toekomst) over een reserve beschikt waarmee u een paar maanden vooruit kunt, kunt u de wachttijd onder Rubriek A verlengen en de uitkering bijvoorbeeld pas na 3 maanden in laten gaan. Daarmee wordt de premie lager en de AOV dus goedkoper. U kunt er echter ook voor kiezen om de uitkering onder Rubriek A snel in te laten gaan, bijvoorbeeld na 2 weken, maar voor een lager verzekerd bedrag. U betaalt dan een een lagere premie en ontvangt bij arbeidsongeschiktheid dus ook een lagere uitkering.

Realiseert u zich verder dat wanneer u voor een tweede maal arbeidsongeschikt wordt, de eerste ziekteperiode uw reserve behoorlijk heeft kunnen aantasten. En wellicht bent u nog niet in staat geweest om uw reserve weer op peil te brengen.

Uw persoonlijke situatie

Wanneer u alleenstaand bent, is het duidelijk dat u op uzelf aangewezen bent en zult u het over het algemeen moeilijk zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen stellen. Hebt u een goed verdienende partner die een aanzienlijk deel van het benodigde maandinkomen binnen brengt, dan liggen de zaken anders. Daarnaast kan het zijn dat u op dit moment uw inkomensbron minder zwaarwegend is, maar dat in de toekomst wel wordt door wijzigingen in uw gezins situatie.

Ook moet u wellicht in uw achterhoofd houden dat niet alle relaties bestand zijn tegen de problemen die (ernstige) arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt. In dat geval rekende u wellicht op uw (inmiddels) voormalige partner en heeft u uiteindelijk een te lage arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

Uw risicobeoordeling

Veel ondernemers zijn van nature optimisten en vertrouwen op een goede afloop in het algemeen en op zichzelf in het bijzonder. Een essentiŽle karaktertrek voor een goede ondernemer, maar niet altijd de realiteit in het geval van arbeidsongeschiktheid: het idee van veel ondernemers dat ze nooit met een ernstige arbeidsongeschiktheid anders dan door ongevallen te maken zullen krijgen is helaas onterecht, zoals u kunt lezen in het item over dekkingsvarianten

Wel juist is dat relatief veel ondernemers en zelfstandigen linksom of rechtsom wel weer op een of andere manier aan de slag komen na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Afhankelijk van hoe u tegen de wereld aankijkt, kunt u er dus voor kiezen om de verzekerde som van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering beperkt te houden en meer dan de "gewone mens" te vertrouwen op uw creativiteit en ondernemersgeest om u toch weer (gedeeltelijk) aan uw arbeidsongeschiktheid te ontworstelen.