Indexering bij een AOV - Indexatie

Bij het begrip indexering (of indexatie) van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn er twee zaken die een rol spelen:

Incidenteel wordt ook wel gesproken over indexatie "voor" en "na"

Indexering van het verzekerde bedrag

Bij het afsluiten van de een AOV kunt u bepalen dat u het verzekerde bedrag jaarlijks wilt indexeren. Op deze manier kunt u het verzekerde bedrag laten meegroeien met de inflatie. Afhankelijk van de maatschappij kunt u vaak kiezen uit percentages van 1%, 2%, of 3%. Ook zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die de jaarlijkse inflatie-index van het CBS als uitgangspunt nemen.

Voordeel van indexatie van de verzekerde som is dat u ook na langere tijd nog een verzekerd bedrag hebt dat past bij het kostenniveau van dat tijdstip. Nadeel is dat de premie in de loop der tijd aanzienlijk kan groeien, zeker wanneer u gekozen heeft voor een vaste indexatie met bijvoorbeeld 2% of 3%. Dat hoeft geen bezwaar te zijn, maar indien het inflatieniveau de komende jaren aanzienlijk lager is, loopt u wel de kans dat u over pak weg 20 jaar met een veel te hoog verzekerd bedrag zit, met dienovereenkomstig hoge premie.

Het lijkt dus verstandig om terughoudend om te gaan met indexering van het verzekerde bedrag. Mede omdat u ook kunt kiezen om geen indexatie toe te passen maar periodiek gebruik te maken van het eventuele optierecht om het verzekerde bedrag desgewenst te verhogen. In dat geval is er wel sprake van inkomenstoetsing.

Andersom beschikken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen soms over een verlagingsrecht: de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verminderen met bijvoorbeeld 10%. Dat kan handig zijn als door jaarlijkse indexatie het verzekerde bedrag uit de pan is gerezen. U leest meer over deze aanpak om het verzekerde bedrag op uw wensen af te stemmen in het item optierecht bij de AOV

Indexatie van de uitkering

Los van indexering van het verzekerde bedrag kunt u ook kiezen voor indexatie van de uitkering. Dat betekent dat wanneer u arbeidsongeschikt raakt en een uitkering met een bepaalde hoogte gaat ontvangen, het niveau van de uitkering jaarlijks stijgt. Ook nu kunt u weer kiezen voor percentages van 1%, 2%, of 3%, en CBS-index, afhankelijk van de maatschappij die de arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbiedt.

Over het algemeen is het geen onverstandige keuze om de uitekering te indexeren met bijvoorbeeld de CBS-index. Het premieverschil is niet dramatisch groot en u voorkomt dat u bij langdurige arbeidsongeschiktheid uiteindelijk een erg karige uitkering overhoudt.