Welke eindleeftijd voor mijn AOV zal ik kiezen?

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden! Het eerste probleem zit hem in het simpele feit dat de eindleeftijd bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak nog (heel) ver weg is. Bovendien is het antwoord gekoppeld aan uw pensioenvoorziening en eventuele reserves te zijner tijd. Ook twee onzekere factoren die moeilijk zijn in te schatten.

In principe staat de eindleeftijd gelijk aan het moment van pensionering, afhankelijk van uw leeftijd ergens tussen de 65 en 67 jaar. Uw gebruikelijke inkomen valt om dat moment weg, uw pensioenvoorziening treedt in werking, en u heeft geen inkomensverzekering meer nodig.

Voorziet u dat u te zijner tijd over behoorlijke reserves beschikt of gaat uw pensioenvoorziening al eerder dan op uw pensioenleeftijd in, dan kan het zeker aantrekkelijk zijn om de eindleeftijd één of enkele jaren naar voren te halen. Het effect kan behoorlijk zijn:

Stel u betaalt op 33-jarige leeftijd een maandpremie van € 244, uitgaande van een eindleeftijd van 65 jaar. Verandert u de eindleeftijd naar 63 jaar, dan neemt de maandpremie met € 24 af tot € 220. Een verschil van 10% (voor fiscale aftrek van de premie). Het premieverschil blijft gedurende de gehele looptijd van toepassing, zodat het bij elkaar om een aanzienlijk bedrag kan gaan.

Ten aanzien van uw reserves moet u zich niet al te rijk rekenen. In een mensen leven kan veel gebeuren en zeker als de eindleeftijd nog ver weg is, kan er zoveel gebeuren (in positieve en negeatieve zin), dat het moeilijk is om daar echt iets zinnigs over te zeggen. Leest u in dit verband ook het item "Welke verzekerde som voor mijn AOV moet ik kiezen".

Heeft u geen riante reserves of goudgerande pensioenvoorziening, dan zit er weinig anders op dan de eindleeftijd op 65 - 67 jaar te zetten. Heeft u uw bestaande AOV al enige tijd geleden afgesloten, dan zal de eindleeftijd op 65 jaar staan en kan het raadzaam zijn deze aan te passen naar een hogere leeftijd. Inmiddels hebben alle verzekeraars hun aanbod aangepast naar aanleiding van de invoering van de hogere pensoenleeftijd en zijn er ook vaak wel mogelijkheden om lopende polissen op dit punt aan te passen.