Wat doe ik bij problemen met de medische acceptatie?

Als u verwacht dat u mogelijk niet zonder uitsluitingen voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geaccepteerd, kan het nuttig zijn om een zorgvuldige aanpak te volgen. En omdat uitsluitingen, voor de aanvragende ondernemer nogal eens onverwacht voorkomen, kunt u deze aanpak ook gerust volgen wanneer u eigenlijk helemaal geen acceptatieproblemen verwacht.

Stel u bent 7 jaar geleden tijdens een wandeling op uw vakantie gevallen en hebt indertijd uw rechterenkel gebroken. Thans bent u vrij van klachten. Inmiddels bent u gestart als ZZP-er en bent u als interim administrateur aan de gang bij wisselende opdrachtgevers. U heeft de gezondheidsverklaring naar waarheid ingevuld.

Verzekeraar A bericht u na enige tijd dat zij u willen accepteren met uitsluiting van arbeidsongeschiktheid als gevolg van klachten aan het rechter onderbeen.

U bent daar niet blij mee, en in overleg met uw adviserend tussenpersoon doet u een aanvraag bij Verzekeraar B. Deze bericht u dat u zonder uitsluitingen wordt geaccepteerd.

U ziet in dit voorbeeld dat niet elke verzekeraar hetzelfde acceptatiebeleid volgt. Zoals reeds uiteengezet in het item medische verklaring bij de AOV, hanteren sommige verzekeraars een strengere selectie aan de poort. Door deze strenge selectie krijgen deze maatschappijen minder risico in hun portefeuille, wat betekent dat ze u een lagere premie kunnen berekenen en zodoende concurrerend kunnen zijn in hun aanbod.

Omdat u echter van te voren niet volledig kunt inschatten wat het beleid is van de maatschappij en hoe de betreffende medisch adviseur uw dossier zal beoordelen, is het verstandig om gebruik te maken van de mogelijkheid die u heeft om als eerste het advies van de medisch adviseur te vernemen.

Bevalt het medische advies u niet, dan kunt u uw aanvraag intrekken. Het medisch advies komt dan niet terecht bij de acceptant van de maatschappij die u het eigenlijke voorstel zal doen. Het voordeel daarvan is dat u bij een volgende aanvraag bij een andere verzekeraar niet behoeft aan te geven dat u ooit geweigerd bent of alleen op aangepaste voorwaarden werd geaccepteerd.

Een attente tussenpersoon zal u op deze mogelijkheid wijzen en u wellicht adviseren uw gezondheidsverklaring in te dienen met het verzoek om als eerste kennis te nemen van het medische advies. Een simpel briefje bij de gezondheidsverklaring is daarvoor overigens voldoende.

Levert de aanvraag inderdaad een acceptatie met uitsluitingen op, dan kunt u uw aanvraag bij verzekeraar nummer twee doen om te kijken of deze maatschappij u zonder uitsluitingen wil accepteren. Heeft u een serieus medisch dossier, dan zullen de uitsluitingen van maatschappij tot maatschappij niet veel verschillen. Maar in gevallen waarin een kwaal uit het verleden weinig relatie heeft met de feitelijke werkzaamheden, zoals in bovenstaand voorbeeld, is er een kans dat het acceptatiebeleid verschillend uitvalt en dat u bij de ene maatschappij op op betere voorwaarden wordt geaccepteerd dan bij de andere.

Beschikt de tussenpersoon over echt goede relaties met de diverse verzekeraars, dan zal hij of zij vooruitlopend op de formele indiening van de gezondheidsverklaring uw situatie met de maatschappij willen bespreken en zo snel kunnen inschatten welke partij met u in zee wil tegen de beste voorwaarden. Dit kan de doorlooptijd van de aanvraag behoorlijk verkorten.

Bevindt u zich in deze situatie dan kan het dus zinvol zijn om een goede tussenpersoon te zoeken die u van advies voorziet en niet te kiezen voor het dienstverlening op basis van execution only.

Verder moet u zich bendenken, dat hoewel er dus zeker verschil zit in het acceptatiebeleid van de verzekeraars en in de accuratesse van tussenpersonen, u niet kunt verwachten dat deze aanpak bij een complexe medische geschiedenis allerlei onverwachte mogelijkheden biedt.

Vangnetverzekering en het UWV

Heeft u een complex medisch dossier en wordt u in het geheel niet of tegen zeer ongunstige voorwaarden geaccepteerd, dan bieden diverse commerciële verzekeraars een zogenaamde vangnetverzekering aan.

De verzekerde som van de vangnetverzekering is echter beperkt tot 70% van het minimuloon, er geldt een aanzienlijke wachttijd van 1 jaar en er is sprake van het criterium van gangbare arbeid. Deze verzekering moet u binnen 15 maanden na de start van uw ondernemersschap hebben aangevraagd. Alles bij elkaar een weinig aantrekkelijk alternatief.

Ook het UWV biedt mogelijkheden voor ondernemers die moeilijk zijn te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid via de Ziektewet verzekering (eerste twee jaar) en de WIA-verzeklering (na twee jaar). Ook hier is er sprake van een beperkte dekking tegen een relatief hoog tarief, waarmee ook deze verzekering onder het motto “beter iets dan niets” valt. U vindt meer informatie over deze verzekering op de website van het UWV