Optierecht binnen een AOV

Het optierecht binnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u de mogelijkheid om de verzekerde som te verhogen, zonder weer een medische verklaring af te leggen. Sommige maatschappijen bieden ook een verlagingsrecht van het verzekerde bedrag aan.

Dit optierecht kunt u afhankelijk van de AOV 1 keer per jaar, 1 keer per 3 jaar, of 1 keer per 5 jaar uitoefenen. Soms kunt u aan het begin van de looptijd vaker het optierecht uitoefenen, een voorziening bedoeld voor startende ondernemers. Ook zijn er polissen waarbij het optierecht vervalt als er enkele keren geen gebruik van is gemaakt. Daarnaast is uitoefening van het optierecht meestal beperkt tot een leeftijd van 50 of 55 jaar. Tenslotte: het optierecht is meestal beperkt tot 10 15% van het verzekerde bedrag.

U kunt het optierecht meestal alleen uitoefenen als u aan kunt tonen dat u voldoende inkomen hebt gehad over de afgelopen jaren. En het verzekerd bedrag kan daarbij niet meer dan 80% van het bruto jaarloon of de fiscale winst bedragen (zie item verzekerd bedrag).

Ondanks dat de mogelijkheden van het optierecht dus beperkt zijn, is het toch van belang. U kunt namelijk de verhoging doorvoeren ongeacht uw medische situatie. Heeft u een tijdens de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering een medische geschiedenis opgebouwd, dan kunt via het optierecht het verzekerde bedrag toch laten groeien.

Geen Optierecht

Heeft u geen optierecht en wilt u uw verzekerde bedrag verhogen, of wilt u een verhoging groter dan het optierecht toestaat, dan kunt u proberen om de lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen. Heeft u geen noemenswaardige ziekte of arbeidsongeschiktheid gehad sinds het afsluiten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kan dit met een aanvullende gezondheidsverklaring snel geregeld zijn. Heeft u inmiddels wel een serieuze ziekte gehad en/of bent u wel arbeidsongeschikt geweest, dan kan het lastiger worden en wil men u voor het bedrag waarmee u uw verzekerde som wilt uitbreiden - wellicht niet accepteren of tegen ongunstige voorwaarden.

In het in laatste geval kan het een mogelijkheid zijn om bij andere maatschappijen uw licht op te steken, en te proberen om buiten de lopende verzekering een tweede arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Zoals u in het item over medische acceptatie kunt lezen, is het beleid van de diverse maatschappijen nogal wisselend, en daar kunt u uw voordeel mee doen.

Indexatie als alternatief?

Een andere manier om het verzekerde bedrag te laten toenemen in de tijd is met behulp van jaarlijkse indexatie van het verzekerde bedrag, waarbij geen inkomensgegevens worden gevraagd). Aan de jaarlijkse indexatie zit u echter vast, het optierecht is een vrijwillig keuze.

Verlagingsrecht

Het verlagingsrecht biedt u als gezegd de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verlagen, meestal met een beperkte bandbreedte en frequentie. Het biedt u de mogelijkheid om een het verzekerde bedrag wat bij te stellen als het door de jaarlijkse indexatie en/of afnemende inkomsten structureel te hoog is geworden. Zeker niet alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden deze mogelijkheid.

Conclusie

Het is verstandig om de polisvoorwaarden van de AOV die u op het oog heeft op de mogelijkheden van het optierecht na te lezen, want het geeft u extra flexibiliteit die mogelijk later van pas kan komen, in goede en minder goede tijden.