Provisie en kosten bij een AOV

Van oudsher was de situatie zo dat de tussenpersoon bij wie u de arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloot, daarvoor provisie van de verzekeringsmaatschappij ontving. Deze traditionele provisies waren niet misselijk en konden oplopen tot wel 20 procent van uw premie gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Met andere woorden: 20% van de premie die u betaalde, kon in de zak van de tussenpersoon verdwijnen.

Inmiddels is per 1 januari 2013 het provisie verbod van kracht geworden. Dat betekent dat arbeidsongeschiktheids-verzekeringen die worden afgesloten na deze datum, provisie-vrij moeten zijn. De verzekeringsmaatschappij mag dus niet meer een percentage van de premie die u aan hen betaald, afdragen aan de tussenpersoon.

Overigens mag provisie wel van toepassing blijven op arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die vóór 1 januari 2013 zijn afgesloten. Deze provisie zit - vaak nog onzichtbaar - in het premiebedrag dat u aan de verzekeraar betaald. Het kan lonend zijn om uw verzekering om te laten zetten naar een provisievrije variant of om een nieuwe af te sluiten en bijvoorbeeld weer aanvangskorting te genieten. Laat u zich echter goed adviseren.

Aflsuitkosten & advieskosten

Met de afschaffing van het provisiestelsel is de vergoeding voor de tussenpersoon weggevallen. Daarvoor in de plaats gekomen zijn de afsluitkosten en advieskosten.

Afsluitkosten

De afsluitkosten betaalt u aan een tussenpersoon voor het tot stand brengen van de verzekering. Indien uw kiest voor "execution only" dan zijn dit de enige kosten die u betaald aan de tussen persoon, vaak met een jaarlijks bedrag met de naam beheerskosten. Indien u kiest voor excution only mag u van de tussenpersoon geen advies verwachten over welke soort AOV u moet afsluiten, welk verzekerd bedrag u moet kiezen en alle andere zaken die van belang zijn. Leest u beslist het item "execution only" voordat u hiertoe besluit.

Advieskosten

Advieskosten betaalt u aan de tussenpersoon die wel advies geeft aan u. Daartoe stelt hij een rapport op met de o.a. relevante uitgangspunten en een overzicht van de beste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Onder andere hiermee voldoet de tussenpersoon aan zijn wettelijke zorgplicht die hij uit hoofde van zijn adviseursrol heeft. Uiteraard rekent ook de adviseur afsluitkosten voor het tot stand brengen van de AOV, die uhebt gekozen op basis van zijn advies.

Het ligt voor de hand dat afsluitkosten bij "execution only" lager zullen zijn dat de totale kosten van de dienstverlening van een adviseur. Er hoeft immers geen rapport gemaakt te worden. Daarmee lijkt execution only interessant. Toch is daar wel een kanttekening bij te maken.

Een goed advies kan u uiteindelijk een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering opleveren tegen dezelfde kosten. Of dezelfde kwaliteit AOV (d.w.z. met dezelfde dekking) tegen lagere kosten. De adviseur kent het aanbod in de markt en kan u niet alleen inhoudelijk adviseren, maar vertelt u ook wat op dit moment de beste deal is in uw situatie. En nu met de invoering van het provisieverbod de adviseur geheel door u wordt betaald, hoeft u zich ook geen zorgen meer te maken dat hij zich laat leiden door een eventuele hoge provisie die hem door een AOV-verzekeraar in het vooruitzicht wordt gesteld. Hij is nu echt onafhankelijk en werkt voor u.