Schadeverzekering en Sommenverzekering bij een AOV

Een belangrijk punt bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de aard van de dekking. Men onderscheidt daarbij de:

Schadeverzekering

Bij de schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de schade die u loopt als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid. U zult daarbij moeten aantonen wat de schade is. U moet dus duidelijk maken dat u schade lijdt, met andere woorden u moet uw inkomensverlies aantoonbaar maken.

Heeft u bijvoorbeeld een klussenbedrijf en zit u met een gebroken been thuis, dan is het duidelijk dat u uw uren niet kunt maken en dat u inkomsten derft. De schadeverzekering zal overgaan tot uitkering met een hoogte op basis van het verzekerde bedrag, met in achtneming van de eigen risico termijn en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Het kan echter ook zijn dat u een beroep beoefent waarbij de schade niet direct optreedt.

Geeft u leiding aan een aantal medewerkers, dan kunt u wellicht per telefoon dringende zaken regelen, terwijl de rest na uw arbeidsongeschiktheid kan worden opgepakt, zich gedeeltelijk vanzelf oplost en/of door anderen wordt waargenomen. In dit geval is het moeilijker om aan te geven wat de werkelijke inkomstenderving is geweest.

Hetzelfde kan gelden voor een schrijver die ondanks zijn arbeidsongeschiktheid wel royalties ontvangt uit verkoop van zijn boeken.

Sommenverzekering

Ten behoeve van dergelijke, minder duidelijke situaties is de sommenverzekering in het leven geroepen. Deze contractvorm keert een bedrag uit op basis van het verzekerde som en de mate van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de optredende schade. In dit geval is er dus ook geen toetsing van het inkomen.

Waar de sommenverzekering aanvankelijk nog een unicum was in de wereld van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, neemt de laatste jaren het aantal maatschappijen met een sommenpolis snel toe. De meeste maatschappijen hebben er inmiddels wel één in het pakket. Het gaat bijna altijd om de duurste variant in de productlijn, wat logisch is omdat de schadelast onder dit regiem wel hoger uit moet vallen. Wilt u premie besparen, dan is de sommenverzekering meestal niet de eerste aangewezen variant, hoewel er soms behoorlijk wordt "gestunt" met de premie's en de sommenpolis toch als aantrekkelijk uit de bus kan komen.