Het uitkeringsniveau bij een AOV

Het uitkeringsniveau van de AOV bij arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door twee aspecten. In de eerste dit natuurlijk afhankelijk van het verzekerde bedrag en ten tweede van het percentage van arbeidsongeschiktheid. De meeste verzekeraars hanteren daarbij de volgende tabel.

Arbeidsongeschiktheidpercentage Uitkering
80 - 100 % 100%
65 - 80 % 75%
55 - 65 % 60%
45 - 55 % 50%
35 - 45 % 40%
25 - 35 % 30%
minder dan 25 % 0%

Het arbeidsongeschiktheidpercentage in de bovenstaande wordt vastgesteld door de maatschappij. U leest hier meer over in het item mate van arbeidsongeschiktheid. Het uitkeringsniveau wordt bepaald met bovenstaande tabel.

Stel u heeft een arbeidsongeschiktheidverzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van 40000,--. De maatschappij heeft vastgesteld dat u voor 45% arbeidsongeschikt bent. U valt daarmee in de categorie 45 - 50 % en de het hoogte van de uitkering bedraagt daarmee 50%. 50% van 40.000,-- is 20.000,-- per jaar.

In bovenstaande voorbeeldsituatie moet U overigens niet verwachten dat u maandelijks 1/12 deel van die 20.000 op u rekening krijgt bijgeschreven. Een arbeidsongeschiktheiduitkering via een AOV is altijd een bruto bedrag waarover loonheffing moet worden afgedragen (zie het item "belasting en de AOV").

Verder moet u zich realiseren dat u slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, namelijk 45 %. U wordt verondersteld om het restant van uw inkomen, de andere 20.000,--, zelf te blijven verwerven, of dat lukt of niet.

Tenslotte krijgt u alleen een (gedeeltelijke uitkering) wanneer het arbeidsongeschiktheidspercentage boven de uitkeringsdrempel uitkomt die u eventueel bent overeengekomen bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. En voor een daadwerkelijke uitkering mag natuurlijk ook de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid niet worden uitgesloten door de dekkingsvariant die u heeft gekozen en moet er aantoonbaar inkomensverlies zijn in het geval van een schadeverzekering.