Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zoals u wellicht wel weet bent u als zelfstandig ondernemer niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid wanner u zelf geen regeling treft. Tot 1 augustus 2004 bestond er een overheidsregeling, de Waz. Deze is echter afgeschaft omdat de Waz-premie die aan de Belastingdienst moest worden afgedragen erg hoog was in verhouding tot de uitkeringshoogte.

Bent u dus:

  • directeur-grootaandeelhouder,
  • vrije beroepsbeoefenaar,
  • zelfstandige zonder personeel (ZZP-er),
  • freelancer, of
  • eigenaar van een eenmanszaak of VOF,

en raakt u arbeidsongeschikt terwijl u niet verzekerd bent, dan zult u moeten terugvallen op uw reserves, het inkomen van een eventuele partner of de bijstand.

U komt alleen voor de bijstand in aanmerking wanneer u geen vermogen bezit. Heeft u wel vermogen en raakt u langdurig arbeidsongeschikt, dan zult u daarop eerst moeten interen voordat u aanspraak op de bijstand kunt doen. Dat geldt eventueel ook voor de door u in eigen beheer opgebouwde pensioenreserve (oudedagsreserve) of de overwaarde van uw huis.

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiŽle gezondheid. En dat is meestal ook weer niet bevorderlijk voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid!

Heeft u wel een AOV afgesloten en raakt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u na een (door u zelf te bepalen) wachttijd een uitkering met een hoogte die afhankelijk is van het bedrag dat u heeft verzekerd en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast zal de verzekeraar u ook actief begeleiden om weer aan het werk te komen. Niet alleen omdat ze u zo aardig vinden, maar natuurlijk ook om de kosten te beperken die uw arbeidsongeschiktheid voor de verzekeringsmaatschappij met zich meebrengt.

Afhankelijk van hoe u uw AOV heeft afgesloten (zie het item arbeidsongeschiktheidscriterium), kan dit overigens wel betekenen dat u andere werkzaamheden gaat verrichten dan voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid.

Overigens hoeft het reïntegratie traject zeker geen onaangenaam karakter te hebben. De ervaring leert dat het weer hebben van deeltijd werk enorm stimulerend is en vaak ook verbetering geeft op lichamelijk of psychisch vlak. Dat geldt helemaal voor zelfstandigen. Uiteindelijk bent u geen ondernemer geworden om de rest van uw leven op een uitkering achter de geraniums te gaan zitten!