De Wachttijd of of Eigen Risico Termijn bij een AOV

De wachttijd of eigen risico termijn - bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering is de periode waarna de uitkering daadwerkelijk begint. U kunt hierin zelf een keuze maken bij het afsluiten van de AOV. Er zijn diverse mogelijkheden. Gebruikelijke waarden zijn: na één maand arbeidsongeschiktheid, na twee maanden, na drie maanden, of na een half jaar.

De wachttijd heeft dus betrekking op de uitkering onder Rubriek A, het verzekerde bedrag in het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Kiest u voor een wachttijd van 1 jaar, dan vervalt de dekking onder rubriek A, omdat deze alleen op het eerste jaar van toepassing is.

Naarmate u een langere wachttijd kiest, gaat de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering omlaag. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de premie van een willekeurige AOV bij toennemende wachttijd, waarbij de overige variabelen gelijk zijn gebleven:

Wachttijd Premie Korting
14 dagen € 419 0 %
1 maand € 377 10 %
2 maanden € 357 15 %
3 maanden € 346 17 %
half jaar € 336 20 %
1 jaar € 311 26 %

U ziet dat het aantrekkelijk is om voor een wachttijd van 2 maanden te kiezen: u bespaart 15 % premie. UIteraard levert een langere wachttijd meer voordeel op, maar u moet bij een eigen risico termijn van bijvoorbeeld zes maaanden natuurlijk wel in staat zijn om die periode zelf te overbruggen. Over deze aanpak om premie te besparen op uw AOV leest u meer onder het item Uw huidige reserve.